Naše služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti finančního a daňového poradenství. V případě že poptáváte nějakou službu z oblasti účetnictví nebo daní, která zde není uvedena, kontaktujte nás.

Komplexní daňové poradenství

 • Zpracování daňových přiznání ke všem daním
 • Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmu FO,PO
 • Zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti daní
 • Zastupování klienta před finančním úřadem

Účetnictví

 • Komplexní služby ve vedení finančního účetnictví a daňové evidence
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti účetnictví
 • Účetní poradenství a konzultace
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic účetní jednotky
 • Zajištění auditu

Mzdy

 • Kompletní zpracování mezd
 • Vedení personální agendy
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • Zastupování klienta na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách

Právní poradenství

 • Poradenství v oblasti pracovního práva
 • Poradenství v oblasti obchodního práva
 • Zajištění odborného právního poradenství u spolupracující advokátní kanceláře

Kontaktujte nás

Poptávkový formulář